Công ty cổ phần AVB Quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Tư vấn du họcĐưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

CƠ sở pháp lý