GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Người lao động là tài sản có giá trị và là nguồn sức mạnh của AVB.
- Đoàn kết chính là chất keo gắn kết, tập hợp các nguồn lực về con người và vật chất cùng hướng tới mục tiêu xây dựng AVB trở thành công ty cung ứng nguồn lao động hàng đầu tại Việt Nam.
- Luôn lấy chữ tín, sự tận tâm với công việc nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh của AVB.
- Lấy chất lượng làm cam kết với đối tác và người lao động.
- Luôn phấn đấu giữ vững và phát triển uy tín thương hiệu của AVB.


0.01613 sec| 739.867 kb